Obchodná adresa

Obchodná adresa

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • preposlanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
 • možnosť zakúpenia vlastného telefónneho čísla s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • prvých 6 mesiacov možnosť využitia rokovacích miestností v rozsahu 4 x 30 min bez poplatku

Cena 59,- EUR/mesačne

Obchodná adresa Basic

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • preposlanie listových zásielok v SR na určenú adresu 1 x mesačne
 • preposlanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
 • možnosť zakúpenia vlastného telefónneho čísla s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • možnosť využitia rokovacích miestností  1. kategórie (do 5 osôb) v rozsahu 8 hod mesačne

cena 119,- EUR/mesačne

Obchodná adresa Standard

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • preposlanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
 • preposlanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
 • možnosť zakúpenia vlastného telefónneho čísla s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • možnosť využitia rokovacích miestností  1. kategórie (do 5 osôb) a 2. kategórie (6 - 7 osôb) v rozsahu 10 hod mesačne

cena 189,- EUR/mesačne

Obchodná adresa Exclusiv

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • preposlanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
 • preposlanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
 • možnosť zakúpenia vlastného telefónneho čísla s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • možnosť využitia rokovacích miestností  1. kategórie (do 5 osôb), 2. kategórie (6 - 7 osôb)  aj 3. kategórie (nad 8 osôb) v rozsahu 12 hod mesačne

cena 269,- EUR/mesačne

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • vlastné telefónne číslo s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • preposlanie listových zásielok na určenú adresu 1xmesačne
 • prvých 6 mesiacov možnosť využitia rokovacích miestností v rozsahu 4 x 30 min bez poplatku

Cena 79,- EUR/mesačne

Virtuálne sídlo Basic

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • vlastné telefónne číslo s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • preposlanie listových zásielok v SR na určenú adresu 1xmesačne
 • preposlanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1xmesačne
 • možnosť využitia rokovacích miestností  1. kategórie (do 5 osôb) v rozsahu 8 hod mesačne

Cena 129,- EUR/mesačne

Virtuálne sídlo Standard

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • vlastné telefónne číslo s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • preposlanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
 • preposlanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1xmesačne
 • možnosť využitia rokovacích miestností  1. kategórie (do 5 osôb) a 2. kategórie (6 - 7 osôb) v rozsahu 10 hod mesačne

Cena 199,- EUR/mesačne

Virtuálne sídlo Exclusiv

 • je bez viazanosti (len so zložením 3 mesačnej kaucie)
 • je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • je označená poštová schránka menom spoločnosti
 • je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
 • je zriadený maildrop (vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty)
 • e-mailová notifikácia o prijatej pošte s možnosťou spätného zadania inštrukcie ako s ňou naložiť
 • vlastné telefónne číslo s odpovedaním na hovory v mene spoločnosti
 • preposlanie listových zásielok na určenú adresu 1xmesačne
 • preposlanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1xmesačne
 • možnosť využitia rokovacích miestností  1. kategórie (do 5 osôb), 2. kategórie (6 - 7 osôb)  aj 3. kategórie (nad 8 osôb) v rozsahu 12 hod mesačne

Cena 279,- EUR/mesačne