Služby

 • balík prenájmu BASIC     89,- EUR
  • možnosť využitia rokovacích miestností 1. kategórie (do 5 miest) v rozsahu 8 hod. mesačne
 • balík prenájmu STANDARD     169,- EUR
  • možnosť využitia rokovacích miestností 1. kategórie (do 5 miest) a 2. kategórie (6-7 miest) v rozsahu 10 hod. mesačne
 • balík prenájmu EXCLUSIV     279,- EUR
  • možnosť využitia rokovacích miestností 1. kategórie (do 5 miest), 2. kategórie (6-7 miest) aj 3. kategórie (nad 8 miest)
   v rozsahu 12 hod. mesačne
 • zriadenie vlastného tel. čísla     25,- EUR
 • prepájanie hovorov     1,- EUR/hovor + reálne náklady na hovor
 • prevzatie hovoru asistentkou - zaslanie informatívneho e-mailu o obsahu hovoru     2,- EUR/mail
 • preposlanie hlasového odkazu do e-mailovej schránky     2,- EUR/mail
 • balík telefónna ústredňa
  • možnosť prideliť vlastné telefónne číslo pevnej linky s odpovedaním na hovory v mene Vašej spoločnosti
  • prepájanie hovorov na iné tel. číslo, prepájanie hovorov do odkazovej schránky, vytvorenie e-mailového odkazu
  • preberanie odkazov/objednávok
 • zriadenie vlastného fax. čísla     25,- EUR
 • doručenie fax. správy do e-mailovej schránky     0,50 EUR/ks
 • odoslanie fax. správy z e-mailovej schránky     0,50 EUR/ks
 • SMS notifikácia o prijatí správy     0,50 EUR/ks
 • balík faxová ústredňa
  • možnosť prideliť vlastné faxové číslo s preberaním faxu/jeho scanovaním a odoslaním do e-mailovej schránky, zasielani faxov z e-mailovej schránky, SMS notifikácie o prijatí faxu
 • preposielanie balíkov     5,- EUR + reálne poštovné
 • preposielanie listových zásielov v EU     1,- EUR + reálne poštovné
 • tlač/kopírovanie/scan/1ks A4     0,20 EUR

Prenájom kancelárií

Rokovacie miestnosti kategórie 1 (do 5 osôb) 19,- EUR

Rokovacie miestnosti kategórie 2 (6 až 7 osôb) 29,- EUR

Rokovacie miestnosti kategórie 3 (8 a viac osôb) 39,-59,- EUR

Právny servis

 • založenie s.r.o.     349,- EUR
 • založenie a.s.     individuálne po dohode
 • účtovníctvo     individuálne po dohode
 • právne poradenstvo     individuálne po dohode

Corporate identity

 • dizajn manuál     500,- EUR/ks

Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH.